Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu


"TÜRKOLOGİYA"

 
   

Baş səhifə

Haqqımızda
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Saylarımız
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Arxiv
Əlaqə
   
   
 

REDAKSİYA HEYƏTİ

 

MƏMMƏDLİ NADİR (Baş redaktor), CƏFƏROV NİZAMİ, BAXŞƏLİYEVA GÖVHƏR, ƏLƏKBƏROV AYDIN, ƏLİYEV VİLAYƏT, ƏSKƏROV MAYIL, ƏSKƏR RAMİZ, ƏZİZOV ELBRUS, HƏBİBBƏYLİ İSA, HÜSEYNOV RAFAEL, HÜSEYNOVA MAHİRƏ, KAZIMOV İSMAYIL, KAZIMOV QƏZƏNFƏR, KƏRİMLİ TEYMUR, QULİYEV ƏBÜLFƏZ, NAĞISOYLU MÖHSÜN, RÜSTƏMOV RÜFƏT

MƏSUL KATİB: AYSEL QƏRİBLİ

Baş redaktordanFaydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.