AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ
TÜRKOLOGİYA

 
   

Baş səhifə

   
Baş redaktordan
Haqqımızda
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Mündəricat
Saylarımız
Nəşrə dair tələblər
İndekslər
Arxiv
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

İNDEKSLƏR

 
“Türkologiya” jurnalı aşağıdakı beynəlxalq indekslərə daxil edilmişdir:
   
• MLA (Modern Language Association)
   
• SAJI (Scholar Article Journal Index)
   
• SIS (Scientific Indexing Services)
   
• TEI (Turkish Educational İndex)
   
• Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
   
   
   
   
 
Faydalı linklər
 
 
 
 
 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.