Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu


"TÜRKOLOGİYA"

 
   

Baş səhifə

Haqqımızda
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Saylarımız
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Arxiv
Əlaqə
   
   
 
31.12.2020

“Türkologiya” jurnalının 2020-ci il üçün 4-cü sayı nəşr olunub

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin təsisçisi olduğu beynəlxalq “Türkologiya” jurnalının 4-cü sayı (2020) artıq nəşr olunub.

Jurnalın məsul katibi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elçin İbrahimov məlumat verərək bildirib ki, “Türkologiya” jurnalının 4-cü sayında türkologiyanın müxtəlif sahələrinə dair Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində elmi məqalələr dərc olunub. O qeyd edib ki, jurnalın bu sayında Allahverdi Əlimirzəyevin “Elam dilinin “türkmənşəli” sözləri haqqında”, Nəcati Dəmirin “Türk dillərində və xalqlarında zaman anlayışının adlandırılma problemi”, Yaşar Qasımbəylinin “Əlişir Nəvai lirikası”, Osman Fikri Sərtkayanın “Cağatay dilində şeir yazan Azərbaycan şairləri. Murtəzaqulu xanın (Zəfər) nəzirələri” başda olmaqla bir çox orijinal məqalələrə yer verilib.

Junralın 4-cü sayının klassik irs, dilçilik, ədəbiyyat və folklor, yazılı abidələr, mədəniyyət və incəsənət, iqtisadiyyat, müzakirə və diskussiya rubrikalarında Azərbaycan, Rusiya, Almaniya, Türkiyə, Qazaxıstan və Gürcüstanın elmi mərkəzlərindən göndərilmiş sanballı elmi araşdırmalar nəşr edilmişdir. Məqalələrdən bir neçəsini nümunə verək: Vasili Radlov. Altay sakinlərinin mifologiyası və dünyagörüşü (Rusiya); Gulbanu Kossimova və Pərizat Balximbekova. “ Abay poeziyasının dərin fəlsəfəsi və ədəbi gücü ” (Qazaxıstan), Orhan Aras. “Mədəni istila” (Almaniya), Tuncer Gülənsoy. “Bəzi etimoloji lüğətlərin türk dilinə vurduğu zərərlər” və s.

Elmi həyat , resenziyalar və personalia rubrikalarında isə türkologiyada əlamətdar hadisələrə, önəmli nəşrlərə və görkəmli şəxsiyyətlərə dair maraqlı yazılar dərc edilib.

Qeyd edək ki, “Türkologiya” jurnalı ildə 4 dəfə, 3 aydan bir nəşr olunur. Jurnalın növbəti sayları üçün məqalə qəbulu davam edir.

Baş redaktordanFaydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.