AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

XƏBƏRLƏR

 “Türkologiya” jurnalının 2021-ci il üçün 1-ci sayı işıq üzü görüb

01.07.2021 ardı


“Türkologiya” jurnalının 2020-ci il üçün 4-cü sayı nəşr olunub

  ardı“Türkologiya” jurnalının 2020-ci il üçün 3-cü sayı çapdan çıxıb

  ardı“Türkologiya” jurnalının 2020-ci il üçün 2-ci sayı çapdan çıxıb

  ardı“Türkologiya” jurnalının 2020-ci il üçün ilk sayı işıq üzü görüb

  ardı“Türkologiya” jurnalının 4-cü sayı nəşr olunub

  ardı“Türkologiya” jurnalının 3-cü sayı çapdan çıxıb

  ardı“Türkologiya” jurnalı ABŞ-ın “EBSCO” məlumat bazasına daxil edilib

  ardı

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.